راه حل های مشتریان آتی B2B 
4 حوزه، دنیایی از راه حل

EasyBusiness

با ابزار EasyBusiness می توانید از بیش از 60 جستجوی پیشرفته استفاده فرمایید. این امر هم به نتایج متمرکز و هم شخصی سازی شده کمک می کند و فرصتهای بیشتری برای یافتن تماسهای مرتبط در اختیار قرار می دهد. EasyBusiness راه حلی سرراست است که کمک می کند تا لیست های مشتریان آتی هدفدار را با فرمت دلخواه ایجاد نمایید

داده های شرکت 7/24

مشتریان آتی در منطقه جغرافیایی

بازاریابی مستقیم

با پیشنهاد بازاریابی مستقیم شما را از انواع خدمات سفارشی بهره مند شوید. این موضوع به شما کمک می کند تا کمپینهای بازاریابی مستقیم چندکاناله موفقی ایجاد و شخصی سازی نمایید و برگشت سرمایه خود را به دقت تحلیل نمایید

کمپین های شخصی

توصیه های سفارشی

EasyList

با استفاده از ابزار آنلاین EasyList ،لیست های سفارشی مشتریان آتی را ایجاد نمایید، این موضوع به شما کمک می کند تا کمپینهای بازاریابی مستقیم چندکاناله موفقی ایجاد و شخصی سازی نمایید و برگشت سرمایه خود را به دقت تحلیل نمایید

دانلود مستقیم و فوری

منبع یابی مشتریان آتی متمرکز و موثر

Booster

با پیشنهاد Booster ، معرفی باکیفیتی از شرکت خود برای دیده شدن در بین رقبا خواهید داشت، انتشارات و کارتهای معرفی، و نیز کلیه ابزارها برای مدیریت و تحلیل تماسها و افزایش میزان دیده شدن

ارتباط آسان

اولویت در جایگاه یابی صفحات کسب و کار ما

راه حل های دیجیتال

با پیشنهاد تبلیغات آنلاین، برای کسب و کار خود از طریق کمپینهای فوق هدفمند ارزش آفرینی نمایید. پروفایل شرکت شما برای مشتریان جدید بالقوه که به دنبال محصولات و خدمات شما هستند قابل رویت خواهد شد.

کنترل کننده قابلیت دیده شدن

اندازه گیری بازدهی سرمایه

ارجاع به شرکت شما

با ثبت شرکت خود، شما ابزارSEO منحصر به فرد در دایرکتوری ما و از طریق موتورهای جستجو دریافت می فرمایید. شرکت در کومپاس ثبت می شود و در اینترنت قابل مشاهده است.

قابلیت دسترسی داوطلبانه

قابلیت دیده شدن آنلاین